Pure Personal Power

(06) 52 40 55 10
HRM Adviseur | Trainer | Coach

Team

Tribune met groene stoeltjes

Profile Dynamics® heeft een speciale module voor het analyseren van teams. Deze module geeft inzicht in de motivatie en kracht van het team, waar valkuilen liggen, hoe de onderlinge interacties zijn en hoe drijfveren aansluiten bij de taken binnen het team. De module wordt ingezet voor ondersteuning van teambuildingsessies en teamtrainingen.

Teamtrainingen zijn uiterst waardevol bij het verbeteren van de communicatie binnen teams en het optimaliseren van teamsamenstellingen. Het maakt duidelijk of de samenstelling van het team aansluit bij het takenpakket en de rol die het vervult in de organisatie, of de onderlinge taakverdeling mogelijk anders en beter kan.

Teamanalyse geeft een beeld van de onderlinge relaties; waar knelpunten liggen en hoe deze kunnen worden opgelost. Op een positieve manier leren teamleden waar hun eigen kracht ligt en die van anderen, wat de valkuilen zijn, en hoe ieder in de samenwerking het best tot zijn recht komt.

<< Organisatie Individu >>